ข่าวและประกาศของเว็บ

ยินดีต้อนรับ

โดย ครูประวัติ บุญแจ่ม -

          ยินดีต้อนรับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ครูประวัติและครูมยุรี  ครูจะใช้เว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและจัดการเรียนการสอนของครู...นักเรียนคนใดที่สมัครสมาชิกและล็อกอินเข้ามาแล้วสมัครเข้าเรียนตามรายวิชาที่ชอบได้เลยครับหรือตามที่ครูผู้สอนกำหนดเลย